Samlinger

Trosoppbyggelsen er kjernen i menighetens virksomhet. Det er fellessamling for alle aldersgrupper med trosoppbyggelse hver søndag.
Ofte brukes hele dagen til trivsel og fellesskap, gjerne med bevertning. Om sommeren arrangeres også ulike uteaktiviteter eller utflukter.
Menigheten har ingen bestemte ritualer som styrer trosoppbyggelsen, men formidler gjerne med både bønn, forkynnelse, sang, musikk, film og multimedia.

BKM Hallingdal legger vekt på at hvert medlem skal ha frihet til å utøve omsorg for de andre og for fellesskapet.
Det påligger alle, og ikke minst menighetens ledelse å legge til rette for at yngre personer både får ansvar og anledning til å lære å utvikle seg i denne omsorgstjenesten.
Menigheten er teologisk forankret i det som Hortensmannen Johan Oscar Smith sto for og praktiserte. Med en overbevisning om syndenes forlatelse ved tro, og helliggjørelse ved troens lydighet. Med dette la han grunnlaget for en aktiv deltakelse og engasjement i kristenlivet. Med en spesiell omsorg for og handlekraft rundt barn og unges behov, satte han en standard for dagens menighet. Dette er tradisjoner som BKM Hallingdal står for og praktiserer i dag.
BKM Hallingdal feirer alle offentlige høytidsdager, og har ofte festligheter rundt disse. I tillegg feires jubilanter med runde årstall. Menigheten har vigselsrett via forstander og avholder vielser, brylluper og konfirmasjon.