Ungdom mellom 13 og 36 år

66 medlemmer er mellom 13 og 36 år. Disse er aktive på mange arenaer, har egen trosoppbyggelse, deltar i arbeidet på søndagsskolen og Aktivitetsklubben, eller er aktivt med i forskjellige interessegrupper.

Ungdommer mellom 13 og 36 år samles minst en gang i uka til trosoppbyggelse, der temaer som spesielt berører ungdom tas opp.
Kombinert med trivselsaktiviteter, sport og musikk opplever de unge et trygt og inspirerende felleskap, der Bibelens budskap står i sentrum.

Ungdommer som fyller 15 år får tilbud om trosopplæring i egne grupper. Undervisningen foregår over ca. ett skoleår med ukentlige samlinger.
Trosopplæringen avsluttes med en skikkelig fest der alle medlemmene i BKM Hallingdal har mulighet til å delta.