Seniorene 50+


Seniorene, som gjennom liv og tjeneste har lagt grunnlaget for det yrende friske fellesskapet som kjennetegner menigheten i dag. De deltar på de fleste av menighetens felles arenaer, og i tillegg arranger de egne seniortreff. På disse treffene settes av tid og rom til å snakke sammen, dele felles minner fra et langt liv, og delta i passende aktiviteter og arbeidsoppgaver.


Det skal være meningsfullt og godt å være senior i BKM Hallingdal, og denne gruppen er en levende og virksom del av menighetslivet.

Seniorgruppen utgjorde ca. 25 personer over 50 år i 2017. Vi har hatt samlinger både hjemme hos gode venner, på Øyni og på Gol. Omtrent annenhver gang vi er på Øyni har vi dugnad med arbeid på kjøkken, kjølerom og lager, kombinert med avslutning rundt en matbit, noe sang og sosialt samvær.