Brunstad Kristelige Menighet Hallingdal
– BKM Hallingdal


Menighetens hovedvirksomhet er trosoppbyggelse og fellesskap. BKM Hallingdal driver et utstrakt frivillig arbeid for alle aldersgrupper. Av ca 175 aktive medlemmer er over 45 prosent under 20 år, noe som gir oss framtidstro. Mye av menighetens virksomhet er derfor rettet mot de under 20 år. Les om våre fellessamlinger, vårt arbeid med barn opp til 13 år, eller om virksomheten for ungdom mellom 13 og 36 år.
Det er totalt ca 175 i BKM Hallingdal, hvorav ca:
• 66 stk under 18 år
• 52 stk 18-36 år
• 57 stk over 36 årVår historie


Siden 1920 tallet har BKM Hallingdal drevet sin virksomhet. De første 10-årene menigheten eksisterte samles vennene til husmøter.
I dag er det ca 170 medlemmer i BKM Hallingdal. En stor del av disse er barn og unge.

Forsamlingslokalet har siden slutten av 1970-årene ligget på Gol, men forsamlingen holder nå til i Ål kommune. Her er det investert i et nytt konferansesenter som skal huse menighetens aktiviteter i framtida. Det var en stor opplevelse for barn, unge og eldre og oppleve at Øyni Konferansesenter sto ferdig julen 2013, etter nesten to års byggetid.
Aktivitetsnivået er høyt med både idrettsaktiviteter, sang og musikk, mediavirksomhet og oppbyggelse.

I alle disse årene har den lære som Johan O. Smith har stått for, som har vært rettesnoren for virksomheten i Hallingdal.

Forstander: Morten Sjemmedal