Barn

BKM Hallingdal har ca 45 barn under 12 år, og mange av disse kommer jevnlig til søndagsskole, aktivitetsklubb og andre sports og kulturaktiviteter.
Barna får mye oppmerksomhet på våre samlinger. De skal føle seg elsket og forstått. Vi ønsker å tilrettelegge for gode og romslige aktivitetsrammer for denne aldersgruppen.

Barn opp til 13 år går på søndagsskole. Målet er å gjøre innholdet i den kristne troen levende for barna. Aktuelle ting som berører barna, som mobbing, vennskap, empati, barmhjertighet, og andre etiske problemstillinger tas opp på søndagsskolen. Korte samlinger med fengende barnesanger, historier fra Bibelen, samtaler og filmer skaper engasjement. Søndagsskolen har to separate aldersgrupper, og avholdes på søndag formiddag.

Aktivitetsklubben er en samarbeidende organisasjon som gir barna mellom 8 og 15 år et rikt utvalg av aktiviteter etter deres ønsker og behov.
Aktivitetsklubben i BKM Hallingdal er delt opp i aldersbestemte grupper med litt eldre ungdommer som ledere. Aktivitetene planlegges for et halvt år av gangen, og kan foregå på mange forskjellige steder. Les på www.aktivitetsklubben.org for mer informasjon.

Barna har mye plass på våre festligheter. Både 17. mai, St. Hans, julmesse, julefester, skidager og andre markeringer arrangeres det leker og aktiviteter for denne aldersgruppen. På vårt aktivitetssenter Øyni er det gode og anvendelige utearealer som benyttes sommer og vinter, med ballbane, lekeplass, skøytebane og andre fasiliteter.