2019

2019
januar 1

Trosforkynnelse på Øyni

Trosforkynnelse på Øyni
Trusoppbygging er kjerna i alt det BKM Hallingdal driv med. Kvar sundag samlast vi på Øyni til søndagsmøte. Her er det sang, trosoppbygging, film og presentasjonar. Samlingen avsluttes gjerne med kaffebar.
januar 2

Søndagskolen

Søndagskolen
Søndagskolen holdes på Øyni annenver søndag. Her deltar det ca. 40 barn. Her får barna innblikk i bibelsk historie og Jesus liv. Undervisningen blir ofte levendegjort med film, presentasjon, dukketeater sang, og musikk.
januar 19

Nyttårsfest

Nyttårsfest
Slik tradisjonen er var det duka for den årlege nyttårsfesten på Øyni Konferansesenter saman med ungdommen fra BKM Hønefoss og Valdres.  Det vart ein god kveld med konkurranser, leikar, oppbygging, latter og god mat saman med gode venner.  
februar 23

Besøk fra BKM Måløy

Besøk fra BKM Måløy
Når ungdommane samlast er det som regel oppbyggelege aktivitetar som står i fokus.  Dette er ein sunn og naturleg måte å utvikle seg saman med andre på. Denne helga vart vi også godt kjende med ungdommar fra vennskapsmenigheten BKM Måløy.
mars 16

Solfylt dag i skibakken

Solfylt dag i skibakken
Barn og ungdom har mykje til felles når det gjeld gleder i slalombakken.  For dei som går dei første åra på skolen er det ekstra spanande å lære av ein stor ungdom å stå på snøbrett.  Dette bygger gode og trygge relasjonar mellom medlemmene.  Når ungdommane blir over 18 år..Read More
mars 30

Fjelltur

Fjelltur
Ein gang i året reiser ungdommen på ein lengre tur.  Denne vinteren gjekk turen til Hallingdal sin eigen fjellheim.  I all leik og i alle aktivitetar står det sentralt å utvikle sunne haldingar i tråd med forkynninga.  Dette utviklast gjennom samtaler rundt bordet, i ulike fellesaktivitetar og i oppbyggelege samlingar..Read More
april 14

Barnevelsignelse

Barnevelsignelse
I BKM Hallingdal praktiserer vi barnevelsignelse.  Det er ei høgtid for familien og heile menigheten.  Her vert barnet helsa med innhaldet i sangen “Velkommen som gjest på jorden”. Les  meir om dette her: https://bcc.no/2019/02/barnas-velkomst-i-menigheten/      
mai 16

Feiring i rustfritt miljø

Feiring i rustfritt miljø
Som vi pleier hadde ungdommen i alderen 13-36 år i ein festleg samling om kvelden 16. mai. Her hadde ungdommane ulike aktivitetar og moro saman, og sjølv om aldersskilnaden er stor, blir slike kveldar alltid vellukka! Alle våre samlinger haldast i eit rusfritt miljø. Hovedfokuset er det kristne felleskap med..Read More
mai 17

Hurra for 17. mai!

Hurra for 17. mai!
17. mai er ein festdag for store og små.  Først deltek vi på arrangementa rundt om på stadane der vi bur i Hallingdal og støttar opp så godt vi kan i lokalsamfunnet. Seinare på dagen samlast mange på Øyni der vi har leikar for store og små, høyrer på ei..Read More
juni 22

Søndagsskoleavslutning

Søndagsskoleavslutning
Det er søndagsskole annankvar søndag der barna lærer om den kristne trua og får innblikk i dei bibelske historiene.  For å nå alle er barna delt inn i to aldersgrupper som vert leia av voksne ungdommar.