Fra styret

2017 har vært et interessant år for BKM Hallingdal. Vi kan se tilbake på et godt år med mye aktivitet med en solid og sunn økonomi.

BKM Hallingdal har ca 170 medlemmer, og 45 % av disse er under 20 år. Med en så stor andel barn og unge, går mye av menighetens midler til denne aldersgruppen. Vårt ønske er å berike deres barndom og ungdomstid med gode aktivitetstilbud, og et trygt og inspirerende fellesskap. Det er en glede å se at så mange slutter seg til denne målsettingen, og at stadig flere ønsker å bidra i arbeidet. Se våre arrangementer gjennom året 2017 her.

Våre samlinger skjer i hovedsak på Øyni Konferansesenter, Bæravegen 32, i Ål Kommune. Det er aktivitet i bygget mange kvelder i uka året gjennom. Vi har faste kvelder for ungdommen både tirsdag og torsdag, onsdag er det stort sett barna fra 7-12 år som regjerer i bygget. Søndag ettermiddag samles hele menigheten til ukentlig trosoppbyggelse.

Mange av aktivitetstilbudene for barn og ungdom organiseres i samarbeid med foreningene under Brunstad Ungdomsklubb, Xercize Sport, Aktivitetsklubben og Make Music.  

Driftsutgifter knyttet til forsamlingslokale og menighetsvirksomhet dekkes i hovedsak ved at medlemmene bidrar med et månedlig gavebeløp til menighetsdrift. Den gode oppslutningen om denne ordningen legger grunnlaget for en sunn og forutsigbar økonomi for foreningen. Alle gir av frivillighet, etter eget ønske. Styret setter stor pris på givergleden hos våre medlemmer og vet at dette er avgjørende for å kunne lykkes med planer og menighetsdrift i BKM Hallingdal.

BKM Hallingdal har også et tett forhold til BCCs virksomhet og konferansene som i stor grad arrangeres på Oslofjord Convention Center i Vestfold. Det internasjonale fellesskapet på disse konferansene betyr ekstra mye for oss, og stedet er også et flott ferieområde i Norge. Derfor  har det blitt tradisjon for oss å reise hit flere ganger i året og delta i den kristne trosoppbyggelsen, og vi følger spent med i utbyggingen som nå finner sted. Flere av våre medlemmer har inngått leieavtaler om bruk av overnattingsenheter under konferansene, og vi tror det kommer til å bety mye for barna og ungdommen i BKM Hallingdal å være tilstede her i årene fremover.  

Med denne årsrapporten vil vi gi et lite innblikk i virksomheten og hva som har skjedd av aktivitet gjennom året 2017.

Rita Haug
Styreleder BKM Hallingdal

Styret BKM Hallingdal 2017

Styret i BKM Hallingdal 2017 besto av styreleder Rita Haug med styremedlemmene Rune Østgård, Jonathan Espegard, Olav Espegard og Morten Sjemmedal