Fra Styret

2016 har vært et interessant år for BKM Hallingdal. Menigheten har hatt stor utvikling siden det nye samlingsstedet Øyni ble ferdig og vi kan se tilbake på et godt år med mye aktivitet med en solid og sunn økonomi.

BKM Hallingdal har ca 175 medlemmer, 45 % av disse er under 20 år. Med en så stor andel unge går mye av menighetens midler til denne aldersgruppen. Vårt ønske er å berike deres barndom og ungdomstid med gode aktivitetstilbud og et trygt og inspirerende fellesskap. Det er en glede å se at så mange slutter seg til denne målsettingen og at stadig flere ønsker å bidra i arbeidet. Se aktiviteter fra året 2016 her.

Våre samlinger skjer i hovedsak på Øyni Konferansesenter, adresse Bæravegen 32 i Ål Kommune. Her har vi flotte aktivitetstilbud for barn og ungdom. Vi har blant annet; fotballbinge med utelys, lekeapparater, sykkelpark, volleyballbane, flerbrukshall for innendørs sport, lydstudio og mediarom m.m. Flere av aktivitetene arrangeres i regi av menighetens barne- og ungdomsorganisasjoner. Videre planer for Øyni er å etablere gapahuk nær elva for å kunne ha utendørssamlinger. Øyni er og blir derfor et samlingspunkt for medlemmene våre – et populært sted for alle aldersgrupper.

Vår økonomi er i hovedsak basert på at medlemmene bidrar med gavebeløp til menighetsdrift for BKM Hallingdal. Det er også muligheter for å gi beløp til misjonsvirksomheten gjennom BCC, som er vårt sentralledd for misjonsarbeid. Alle gir av frivillighet etter hvor mye de ønsker. Styret setter stor pris på givergleden hos våre medlemmer og vet at dette er avgjørende for å kunne lykkes med planer og drift av BKM Hallingdal.

Medlemmer fra BKM Hallingdal er aktive deltakere i BCCs konferanser, som avholdes på Oslofjord Convention Center. Brunstad betyr mye for oss og det har blitt en tradisjon for oss å reise hit når det er BCC konferanser eller ferietid. Mange av medlemmene i BKM Hallingdal har tegnet langsiktige avtaler i de nye hotellbyggene, og følger derfor spent med i utbyggingen som pågår der. Det knytter seg altså store forventninger til å kunne ta i bruk nye idrettsfasiliteter, hotellsuiter og rekreasjonsområder.

Med denne årsrapporten vil vi gi et lite innblikk i virksomheten og hva som har skjedd av aktivitet gjennom året 2016.

  • Rita Haug
    Styreleder BKM Hallingdal
  • Styret i BKM Hallingdal 2016 besto av styreleder Rita Haug med styremedlemmene Rune Østgård, Jonathan Espegard, Olav Espegard og Morten Sjemmedal