2015 – Nye fasiliteter og nye muligheter!


2015 har vært et berikende år for BKM Hallingdal. Menigheten har hatt stor utvikling siden det nye samlingsstedet Øyni ble ferdig, dette har gitt barn og ungdom en plass for aktivitet. 2015 var et godt år med en solid og sunn økonomi.

BKM Hallingdal har ca 170 medlemmer, og 47 % av disse er under 20 år. Med en så stor andel unge, går mye av menighetens midler til denne aldersgruppen. Vårt ønske er å berike deres barne og ungdomstid med gode aktivitetstilbud i et trygt og inspirerende fellesskap. Det er en glede å se at så mange slutter seg til denne målsettingen, og at stadig flere ønsker å bidra i arbeidet.
Se våre arrangementer gjennom året 2015 her.

Våre samlinger skjer i hovedsak på Øyni konferansesenter, Bæravegen 32 i Ål Kommune. Der har vi jobbet mye med uteområdet for å skape fine rammer rundt den aktivitet som foregår på stedet. Planer som er blitt realisert i perioden er nytt fotballanlegg med lysanlegg, og nye lekeområder. Øyni er derfor blitt et populært sted for alle aldersgrupper.
Les mer om vår virksomhet her.

BKM Hallingdal har også et tett forhold til BCCs virksomhet som holder til på Oslofjord Convention Center. Brunstad betyr ekstra mye for oss, og mange synes dette er et av Norges fineste ferieområder. Det har blitt tradisjon for oss å reise hit flere ganger i året til stevner og samlinger. Vi følger spent med i den utbyggingen som nå finner sted, og har store forventninger til bl.a. etableringen av de nye sportsfasilitetene der. Fremtidsplanene for BCC er å gi oppvoksende generasjoner gode fasiliteter for et aktivt, trygt og godt barne og ungdomsmiljø.
Les mer om utbyggingen her.

Morten Sjemmedal
Styreleder BKM Hallingdal 2015

 Styret BKM Hallingdal 2015

Styret i BKM Hallingdal 2015 besto av styreleder Morten Sjemmedal med styremedlemmene Rune Østgård, Øystein Espegard, Rita Haug og Olav Espegard