2014 – Et år fullt av aktivitet2014 Har vært et begivenhetsrikt år for BKM Hallingdal. Menigheten har hatt stor utvikling siden det nye samlingsstedet Øyni ble ferdig. Og 2014 ble enda et år med en solid og sunn økonomi.

BKM Hallingdal har ca 170 medlemmer, og over 45 prosent av disse er under 20 år. De fleste av våre midler har derfor gått til denne aldersgruppen. Vårt ønske er å berike deres barndom og ungdomstid med gode aktivitetstilbud, og et trygt og inspirerende fellesskap. Det er en glede å se at så mange slutter seg til denne målsettingen, og at stadig flere ønsker å bidra i arbeidet.

Virksomheten foregår hovedsakelig på vårt aktivitetssenter «ØYNI» ved Bæravegen 32  i Ål kommune. Der har vi også et flott uteområde noe som det har blitt jobbet med. Etter ferdigstilling av selve bygget ble ferdigplen på forplassen lagt, og nytt lekeområde ferdigstilt. Nye planer for fremtiden blir å realisere fotballbane, ishockeybane, lekeområde og rekreasjonsområde. Øyni er derfor blitt et populært sted for alle aldersgrupper.

BKM Hallingdal har også et tett forhold til BCCs virksomhet på Brunstad Konferansesenter, og reiser ofte dit. Vi følger spent med i den utbyggingen som nå finner sted, og har store forventninger til bl.a. etableringen av de nye sportsfasilitetene der.

Styret i BKM Hallingdal 2014 besto av styreleder Morten Sjemmedal med styremedlemmene Odd Løken, Øystein Espegard, Knut Medgard, Øyvind Sjemmedal og sekretær Rune Østgård. Les mer om styret i årsrapporten fra 2013 her.

Med denne årsrapporten vil vi gi et lite innblikk i virksomheten slik den har utviklet seg til i dag.

 

Morten-738x1024

Morten Sjemmedal
Styreleder BKM Hallingdal 2014