Styret

Styrets fremste oppgave er forvalte de ressursene vi har og legge til rette for en forsvarlig økonomisk drift av BKM Hallingdal.

Bygging av vårt nye sted «Øyni Konferansesenter» til en prislapp på NOK 32,5 mill er utført med stort fokus på budsjett og kostnader. Med respekt for dette i alle ledd har vi nådd vårt mål, bygget er ferdigstilt innenfor budsjett og fikk ferdigattest 19.12.13. Vi vil rette en stor takk til alle som har jobbet med innkjøp og økonomi, og alle som har stilt opp på dugnad og spart prosjektet for store summer. En spesiell takk til Byggeleder Ivar Espegard som har jobbet utrettelig med innkjøp og framdriftsplaner.

I flere år har prosjektet ligget på tegnebrettet og det er samlet inn gaver for å ha tilstrekkelig egenkapital til å sette spaden i jorda. Før vi startet å bygge hadde vi samlet inn en egenkapital på kr 12,5mill i tillegg til vårt gamle sted på Gol. Dette ble solgt høsten 2013 for kr 2,8 mill.

Vi går nå over i en fase der vi skal legge til rette for et frodig, sosialt og aktivt menighetsliv der barn og ungdom kan få boltre seg som de ønsker.

BKM Hallingdal er nært knyttet til Brunstad i Stokke der det i disse dager skjer en større utbygging med sikte på å gi oppvoksende generasjoner gode fasiliteter for et aktivt ungdomsmiljø. Dette er et arbeid som vi ønsker å bidra til med økonomiske og menneskelige ressurser.

Styret vil få takke alle som bidrar til at BKM Hallingdal kan holde et høyt aktivitetsnivå til glede for medlemmene.

Styret:
Styreleder: Morten Sjemmedal
Styremedlemer: Odd Løken, Øystein Espegard, Knut Medgard, Øyvind Sjemmedal.
Sekretær: Rune Østgård.

Les videre om Øyni Konferansesenter