Øyni Konferansesenter- et samfunnsprosjekt

Allerede for 10-12 år siden begynte ledelsen i BKM Hallingdal å lete etter et sted der det skulle bygges et senter for fremtiden. Vi har sakte men sikkert vokst oss ut av vårt gamle lokale i Gol, og det var med stor begeistring vi kjøpte en tomt på 90 mål rett i utkanten av Ål sentrum, Øyni! Vi startet opp arbeidet med infrastruktur og bro over elven allerede i mai 2011, og sommeren 2012 ble de første fundamentene på bygget støpt. Fra og med høsten 2012 og i hele 2013 har det vært meget stor byggeaktivitet på Øyni. Mye byggeaktivitet er gjort på dugnad av lokale medlemmer, men vi har også fått besøk av medlemmer fra mange andre menigheter for å hjelpe oss. Tilsammen er det jobbet ca. 40.000 timer på dugnad på Øyni.

Dugnadsarbeidet er tilrettelagt slik at alle har fått meningsfylte oppgaver, og disse oppgavene er utført med flid og på en meget effektiv og rasjonell måte. Midt i den hektiske byggeperioden har det vært vesentlig å ivareta et sikkert og trygt arbeidsmiljø. Mange har fått lov til å jobbe med ulike fagområder og har lært mye praktisk arbeid.

Målet var å bli ferdig med bygget innvendig og utvendig før julen 2013. Tre dager før selveste julaften fikk vi brukstillatelse av Ål kommune. Vi gikk inn i julehøytiden med en smil om munnen i visshet om at dette klarte vi!

Utover våren og sommeren 2014 skal utomhusfasiliteter ferdigstillelse utomhus. Det skal bla lages ballbinge, volleyballbane og lekeplass. Prosjektet har skapt samfunn og relasjoner på tvers av aldersgrupper, og vi kan med sikkerhet si at dette har vært et vellykket samfunnsprosjekt!

Les videre om vårt forhold til Brunstad Konferansesenter